Login

Moduly řízení pro dovozce

Přehled

Distributoři, dovozci a vývozci vozidel pracují na neustále se měnícím a náročném trhu a více než kdy předtím se spoléhají na své partnery pro IT, kteří jim pomáhají řídit efektivitu a zvyšovat zisky ve všech oblastech jejich podnikání. Po dobu více než 30 let poskytuje společnost CDK Global flexibilní řešení s bohatými funkcemi vyvinutá speciálně pro tento obchodní sektor.

Společnost CDK Global prokazatelně úspěšně spolupracuje s výrobci a distributory ve více než 25 zemích, což představuje většinu velkosériových i specializovaných značek světa. Systém řízení pro dovozce (IMS) AutoMaster je plně přizpůsobitelný, aby vyhověl požadavkům výrobců a jejich přidružených společností, velkých i malých, soukromých distributorů a podnikových skupin.

Systém řízení pro dovozce AutoMaster podporuje firmy v oblastech tak odlišných, jako jsou osobní automobily, nákladní a zemědělská vozidla, lodě a motocykly.

Vyžadujete-li další informace o systému řízení pro dovozce od společnosti CDK Global nebo si přejete prodiskutovat konkrétní požadavky, kontaktujte společnost CDK Global:: dsi_imsinfo@cdk.com

Výhody

  • Provádějte obchody efektivněji – Rychle a jednoduše zadejte a sledujte objednávky na vozidla, provádějte správu servisních smluv a zpracovávejte uplatnění záruky prostřednictvím integrace systému řízení pro prodejce nebo webového portálu prodejce.
  • Zdokonalte řízení dodavatelského řetězce – Získejte možnost koncového zobrazení příležitostí k prodeji vozidel a soupisu zásob v celém dodavatelském řetězci.
  • Zvyšte kontrolu procesu záruky – Zjednodušte proces síťového uplatnění záruky prostřednictvím online systému ověřování záruky, online správy kampaní opětovného svolávání, procesu záruky na náhradní díly a dosažení přísnějších kontrol nároků za účelem snížení nákladů a úspory času.
  • Zdokonalte rozhodování – Získejte snadný přístup k informacím a klíčovým ukazatelům výkonu.
  • Zvyšte ziskovost – Snižte pracovní zatížení uživatelů pomocí rozsáhlejší kontroly obchodování a aktiv.
  • Integrace systému řízení pro prodejce – Zvyšte provozní efektivitu prostřednictvím integrovaných a efektivních procesů.

Details

Modulární systém
Systém řízení pro dovozce (IMS) AutoMaster je modulární řešení, které se plně integruje se systémem řízení pro prodejce (DMS) AutoMaster.

Modul Vehicle Importer Logistics (VIL
Modul Vehicle Importer Logistics (VIL) podporuje správu údajů o vozidlech, dat objednávek a logistických dat. Umožňuje sdílet informace mezi prodejcem, dovozcem a výrobním závodem společně s přístupem ke třetím stranám a statutárním orgánům.

Modul Warranty (VIW)
Modul Warranty (VIW) je navržen tak, aby poskytoval vysoký stupeň komunikace mezi prodejcem, dovozcem a výrobním závodem pro požadavky týkající se jedné nebo více značek Modul VIW zahrnuje webové funkce pro podporu menších prodejců nebo smluvních dílen v jejich záručním procesu. Lze jej také použít společně s dalšími systémy řízení pro prodejce od třetích stran.

Modul DPA – logistika náhradních dílů
Modul DPA pomáhá podporovat prodej náhradních dílů a procesy objednávání mezi prodejcem, dovozcem a výrobním závodem. Objednávky lze vytvářet ručně nebo automaticky na základě hodnot z řízení zásob systému AutoMaster a v případě potřeby lze použít analýzu ABC.

Modul Nationwide Database (NWD)
Modul Nationwide Database umožňuje sdílet širokou řadu dat. Modul je navržen speciálně pro velké skupiny prodejců a prodejce působící na více místech, kteří mají určité požadavky na přístup k informacím, jako jsou servisní historie, sklad náhradních dílů nebo dodavatelé.

Modul Vehicle Importer Service Agreement (VIS)
Modul VIS poskytuje integrované funkce pro podporu servisních smluv dovozců a řadu odpovídajících údajů pro obchodní zastoupení i dovozce,, jako jsou faktury za servis ze systému DMS do systému IMS (např. uplatnění záruky) a informace o záruce na vozidla.

Integrace s výrobními závody
Systém řízení pro dovozce AutoMaster obsahuje rozsáhlá rozhraní pro výrobní závody a podporuje vytváření elektronických objednávek, faktury, hlavní údaje pro vozidla a náhradní díly a zpracování uplatnění záruky.

Webový portál distributora a prodejce
Webový portál poskytuje online cenovou kalkulaci v reálném čase pro náhradní díly, informace o dostupnosti náhradních dílů, informace o dostupnosti vozidel na skladě, objednávání a sledování, zpracování a správu záruk pro distributory a prodejce.

*Poznámka: popsané specifikace a služby se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a dostupnosti na trhu.

Vice informaci