Login

Řešení Business Intelligence

Každodenní krátká informační porada

Chystáte se:

  • Přijímat kvalifikovanější rozhodnutí pro rozvoj vašeho podnikání?
  • Snižovat provozní náklady vyhledáváním a omezováním neefektivností?
  • Mít k dispozici celkový obraz vašeho obchodní zastoupení na dosah ruky... dokonce v mobilním telefonu?

Řešení CDK Global Business Intelligence pomůže. Zobrazí veškerá denní data v jednoduché přehledné grafické podobě: číselné údaje o prodeji, čistý zisk, mzdové náklady, obrat z prodeje vozidel a mnohé další.

Řešení Business Intelligence získává data přímo ze systému AutoMaster, takže máte vždy k dispozici nejnovější číselné údaje. Poté je představuje vizuálně podle oddělení, takže váš tým prodeje, vedoucí servisu a další vedS vaší ranní kávou nebo na konci náročného týdne dostanete úplnou ,stručnou informativní instruktáž“, která přesně ukazuje, kde jste úspěšní a kde je vyžadována větší pozornost.

Business Intelligence requires a separate licence

Spatřete vše

Řešení Business Intelligence demystifikuje každodenní operace. Celkový obraz je vyjádřen ve formě uživatelsky optimalizovaných tabulek, grafů a kruhových stupnic. Červená a zelená světla semaforů a šipky znázorňující stoupající a klesající tendenci vás upozorní na oblasti nejvyššího úspěchu nebo znepokojení. Uvidíte pokrok, když nastane, den po dni.

Přejděte od souhrnných informací k detailům

Když jste připraveni jít do větší hloubky, řešení Business Intelligence je připraveno s číselnými údaji. Přichází s podrobným rozčleněním pro finanční oddělení, servis, prodej vozidel, náhradní díly a CRM, aby učinilo viditelným neviditelné pro všechna vaše oddělení.

Zajímá vás, kteří servisní technici pracují nejefektivněji? Řešení Business Intelligence vám to ukáže. Vedoucí servisu může přesně zjistit, kam tým směřuje, a provést změny. A náhle je pro váš tým prodeje snadné vidět, kteří zákazníci jsou v průběhu času nejlepší, a podle toho s nimi jednat.

Šetřete čas

Měli byste raději zaměstnance, kteří tráví čas shromažďováním údajů do tabulek nebo prodejem vozů? Řešení Business Intelligence se stará o sběr a uspořádání všech informací obchodního zastoupení, takže týmy se mohou soustředit na svou práci. Ušetříte čas v obou směrech organizačního schématu.

Pracujte chytřeji

Zobrazení údajů v grafické formě, nikoli pouze jako skupin číselných hodnot, vám skutečně pomůže rozeznat trendy a skutečnosti, kterých byste si jinak nevšimli. To vám může poskytnout rozhodující představu, když přijímáte strategická rozhodnutí, která posunou vaše podnikání vpřed. V dnešním konkurenčním prostředí může tato přednost vést k podstatnému odlišení.

Další informace

Řešení CDK Global Business Intelligence je určeno pro vedoucí pracovníky nejvyšší a střední úrovně v obchodních zastoupeních libovolné velikosti. Zahrnuje samostatné řídicí panely pro následující oblasti:

  • Prodej
  • Servis
  • Náhradní díly
  • Finance
  • CRM

Samozřejmě je k dispozici úplný přehled všech oddělení pro ředitele společnosti. 

Řešení Business Intelligence je jediný systém navržený přímo pro systém AutoMaster (DMS). Tyto systémy jsou vytvořeny tak, aby spolupracovaly – pro vás a vaše podnikání.

Další informace

Vice informaci