Login

Jak může řešení BI pomoci vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení

Výhody v detailech – průvodce funkcemi pro jednotlivé role

Dealer PrincipalŘeditelé společnosti

Řešení Business Intelligence pomáhá ředitelům přijímat rychlejší a chytřejší rozhodnutí přinášející vyšší zisk shromažďováním veškerých dat systému řízení pro prodejce z vašich různých společností, míst a franšíz na jednom místě.

Řešení BI má k dispozici veškeré důležité údaje, které vedoucí pracovníci potřebují: finanční, o vozidlech, o poprodejních službách a CRM. Analyzujte vztah mezi klíčovým ukazatelem výkonu a libovolným rozpočtem nebo kritériem. Rozdělte jej podle společností, pracovišť, oddělení, franšíz, zákazníků nebo vozidel. Ponořte se do operací a zjistěte, která vozidla se prodávají nejlépe, podle oblasti, barvy, úpravy a typu prodeje. Zkombinujte to se zobrazením CRM, aby se zobrazily kontakty pro jednotlivé zaměstnance prodeje, cenové nabídky, ukázky a konverzní poměry.

Řešení Business Intelligence zahrnuje konsolidovanou závěrečnou bilanci, zprávy o zisku a ztrátách, informace o pohotové likviditě a době splatnosti pohledávek, takže uvidíte v přehledné podobě prosperitu a výkonnost společnosti. Všechny tyto klíčové metriky jsou určovány podle stejných pravidel, takže vedoucí pracovníci mohou používat stejná kritéria. Řešení BI se integruje se systémem AutoMaster od společnosti CDK Global, což vám přinese prospěch z nových procesů a analýz v budoucích aktualizacích.

Stručně řečeno, řešení Business Intelligence pomáhá vidět údaje přehledně, rozhodnout se, jaká opatření přijmout, a poté sledovat výsledky. To je recept pro lepší výkonnost a vyšší zisk.


Finance ManagerVedoucí finančního oddělení

Vzdejte se tabulek, rozptýlených dat a času stráveného sestavením toho všeho do ručně vytvářených zpráv. Řešení Business Intelligence přebírá údaje z hlavní účetní knihy a přiřazuje je do struktury pro poskytování zpráv, takže získáte konsolidované závěrečné bilance na úrovni skupin a zprávy o zisku a ztrátách.  

Sledujte vaše klíčové ukazatele výkonu, den co den, aniž byste museli každý měsíc uzavírat účty (nebo čekat měsíc na rozhodující údaje). Jsou pro vás sestavovány informace o pohotové likviditě, koeficientu likvidity, míře zadlužení a době splatnosti pohledávek. Přejděte od souhrnných údajů a zaměřte se na náklady a kódy výdajů, abyste zkontrolovali váš denní výkon

Rozpočty lze importovat ze systému řízení pro prodejce nebo můžete vytvořit své vlastní na základě nejnovější výkonnosti – pro finanční oblast i pro provozní klíčové ukazatele výkonu.


Sales ManagerVedoucí prodeje

Řešení Business Intelligence poskytuje přehledné údaje o aktuálním stavu vašich obchodních příležitostí, prodeji a zásobách. V popředí jsou nejdůležitější měřítka a klíčové ukazatele výkonu pro jednotlivé oblasti.

Analyzujte stáří a hodnotu zásob podle místa, typu vozidla, franšízy nebo modelu. Vezměte klíčové ukazatele výkonu nejvyšší úrovně, jako jsou prodané kusy, průměrná prodejní cena nebo marže, a rozdělte je pro jednotlivá místa podle atributů, jako jsou franšíza, model, typ, barva, úpravy, tvar karoserie – až po jednotlivé prodané vozy. Pokud se stříbrné vozy se šikmou zádí prodávají v jedné franšíze o 32 % lépe, zjistíte to.

Jak si vedou vaši zaměstnanci prodeje? Sledujte jejich výsledky a porovnávejte je s cíli prodeje, s výkonem v minulém roce a s jejich spolupracovníky. Uvidíte průměrný hrubý zisk, který pro vás každý vytváří, a zjistíte, kdo prodává nad rámec vámi očekávané procentuální hodnoty hrubého zisku. Lze zobrazit prodejní trychtýř podle počtu dotazů, objednávek a ukázek pro celou skupinu.


Service ManagerVedoucí servisu

Jste připraveni na globální pohled na vaše servisní oddělení? Řešení Business Intelligence samozřejmě poskytuje veškeré údaje pro prodej náhradních dílů a práce a navíc všechny klíčové výkonnostní koeficienty: produktivitu, efektivitu a využití. Vše je pro vás rozčleněno podle místa, týmů, techniků, dovedností a typů práce.

Budete vědět kolik vozů, které jste prodali minulý rok, se vrátilo do dílny tento rok. Tyto číselné údaje o věrnosti budou představovat velkou pomoc, když budete pracovat na zvyšování efektivity a určovat počet pracovních hodin prodaných na jeden zakázkový list. Zprávy o probíhající práci vám pomohou provádět správu peněžního toku a získat číselné údaje o uplatněných zárukách pro výrobce.

Veškeré číselné údaje jsou k dispozici pro libovolnou dobu, kterou si zvolíte, například od začátku roku do určitého data nebo meziročně, s plně funkčními ovládacími prvky pro denní výkon.


Parts ManagerVedoucí oddělení náhradních dílů

Sledujte náhradní díly podle doby skladování, skupin produktů a kategorií. Pomocí řešení Business Intelligence můžete přejít od souhrnných údajů až k jednotlivým náhradním dílům podle čísla.

Vždy je důležité provádět správu objemů skladových přirážek a znát číselné údaje umožňující dosáhnout vyššího zisku pro každý náhradní díl. Řešení Business Intelligence pomáhá udržovat kontrolu nad stavem zásob tím, že ukazuje, které náhradní díly nezůstanou před prodejem dlouho na skladě, a co se děje se zastaralými zásobami.

Uvidíte také poměry dob mezi podáním žádosti a vyřízením pro místní dodavatele pro konkrétní náhradní díly, takže můžete podle potřeby přijímat rozhodnutí založená na výkonnosti pro každý náhradní díl.

Vice informaci