Login

Řízení projektů

Lepší efektivita v dodávání produktů a služeb systému AutoMaster

Úspěšná implementace systému řízení pro prodejce je závislá na pečlivém plánování, organizaci a řízení zdrojů. Cílem naší funkce Řízení projektů je úspěšná instalace našich produktů a služeb – včas a bez překročení rozpočtu.
Naši projektoví manažeři jsou vyškoleni a pověřeni k tomu, aby zajistili, že implementace vašeho systému proběhne podle plánu. Prostřednictvím svých znalostí, dovedností, nástrojů a technik budou pracovat v partnerském vztahu s vašimi vlastními zaměstnanci, aby zajistili, že implementace splní vaše požadavky.

  • Lepší efektivita při poskytování služeb
  • Lepší/větší/zvýšená spokojenost zákazníků – vždy se snažíme zavést systém AutoMaster včas a bez překročení rozpočtu.
  • Zvýšená efektivita při poskytování služeb: Naši projektoví manažeři se prokazatelně osvědčili stovkami úspěšných implementací, které mají na svém kontě.