Login

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost CDK Global Finland Oy a její přidružené společnosti (obchodující společně pro názvem CDK Global International) (dále jen „My“ nebo „CDK Global“) se zavazují chránit a respektovat vaše soukromí.

Toto prohlášení vysvětluje, jakým způsobem můžeme shromažďovat a používat osobní údaje, které nám poskytnete, ať už přímo nebo prostřednictvím použití našeho webu a e-mailů založených na jazyce HTML. Společnost CDK Global tvoří různé právnické osoby obchodující v různých zemích. Všechny tyto subjekty jsou v konečném důsledku řízeny stejným subjektem – společností Automatic Data Processing, Inc. Když poskytnete informace prostřednictvím našeho webu, poskytnete je společnosti CDK Global jako celku a měli byste si být vědomi, že tyto informace mohou být uloženy v zemích a zpřístupňovány ze zemí, jejichž zákony poskytují různé úrovně ochrany osobních údajů, které nemusejí být vždy shodné s úrovní ochrany poskytovanou ve vaší vlastní zemi.

Pro účely zákona o ochraně dat z roku 1998 (dále jen „Zákon“) je správcem dat společnost CDK Global UK Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, Anglie.

Co to jsou osobní identifikační údaje?

„Osobní údaje“ jsou informace, které vás umožňují identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, identifikátor uživatele, číslo kreditní karty, číslo sociálního pojištění apod.

Jak se údaje shromažďují, používají a sdělují?

Osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, neshromažďujeme, dokud vás o to nepožádáme. Na některých webových stránkách můžeme žádat, abyste nám dobrovolně poskytli informace, včetně své e-mailové adresy a bydliště, telefonního čísla a dalších informací, abychom zpříjemnili vaši návštěvu stránek nebo vás po ní kontaktovali. To, zda informace poskytnete, záleží zcela na vás.

Pokud dobrovolně poskytnete informace, souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou shromažďovány a využívány tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost CDK Global může informace, které nám dobrovolně poskytujete, někdy poskytnout důvěryhodným obchodním partnerům. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek nikomu neprodáváme ani nepronajímáme. Společnost CDK Global může také shromažďovat statistické údaje o návštěvnících našich webových stránek, například objem, provoz a informace související s webovými stránkami renomovaným jiným prodejcům, tyto statistiky však nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje. Společnost CDK Global může také zveřejnit informace ve zvláštních případech, kdy jsme v dobré víře přesvědčeni, že je takový krok nutný pro: (a) zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo vyhovění právnímu procesu; (b) ochranu a obranu našich práv nebo majetku; (c) prosazení Podmínek a ustanovení pro použití webu nebo (d) ochranu zájmů našich uživatelů či jiných subjektů.

Data, která od vás nashromáždíme, můžeme přenášet a ukládat do cílového umístění mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Mohou být také zpracovávána mimo EHP pracovníky, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Takoví pracovníci se mohou zabývat, mimo jiných věcí, plněním vaší objednávky, zpracováním podrobných údajů pro platbu a poskytováním služeb podpory. Odesláním svých osobních údajů vyjadřuje souhlas s tímto přenosem, uložením nebo zpracováním. Učiníme veškeré nezbytné přiměřené kroky, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Co jsou to soubory cookie a jak se používají?

Web společnosti CDK Global využívá standardní technologii označovanou „soubory cookie“ ke shromažďování informací o používání našeho webu. Soubory cookie byly navrženy tak, aby provozovateli webových stránek umožnily určit, zda konkrétní uživatel už jeho webovou stránku navštívil, a uložit a pamatovat si předvolby nastavené při procházení webovými stránkami uživatelem.
Soubory cookie jsou malé textové řetězce, které mohou webové stránky odeslat do vašeho prohlížeče. Soubory cookie nemohou načíst žádná jiná data z vašeho pevného disku ani získat vaši e-mailovou adresu. Pokud pouze procházíte informační stránky společnosti CDK Global, soubor cookie může identifikovat váš prohlížeč jako prohlížeč, který dané stránky již navštívil.

Můžeme také využívat soubory cookie ukládané do paměti, jež podporují autentizaci uživatele určitých webových aplikací společnosti CDK Global. Podobně, pokud jste registrovaným uživatelem webových stránek poskytujících služby klientům společnosti CDK Global (a máte uživatelské ID a heslo), soubory cookie můžeme využívat pro poskytování personalizovaných informací na základě předvoleb vámi uvedených během používání těchto stránek.
I když svůj prohlížeč můžete upravit tak, aby přijímal všechny soubory cookie, upozorňoval na odeslání souboru cookie nebo všechny soubory cookie odmítal, pokud soubory cookie odmítnete, zřejmě nebudete moci využívat služby společnosti CDK Global, jež vyžadují registraci.

Další informace

Většina webových prohlížečů umožňuje určitou kontrolu nad většinou souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, včetně postupu, jak zjistit, které soubory cookie byly nastaveny, jak provádět jejich správu nebo je odstranit, navštivte web www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Níže jsou vysvětleny různé typy souborů cookie používané weby společnosti CDK Global a jejich účel.

Nástroj Google Analytics

Název souborů cookie: _utma _utmb _utmc _utmz

Účel

Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají náš web, a pomáhají nám tak web vylepšovat. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, a to včetně počtu návštěvníků webu, odkud návštěvníci přešli na tento web a které stránky navštívili.

Další informace

Kliknutím sem zobrazíte přehledné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google
Chcete-li upustit od sledování prostřednictvím nástroje Google Analytics napříč všemi weby, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Soubor cookie pro marketing

Název souboru cookie: ELOQUA

Účel

Při první návštěvě webu, který používá systém Eloqua, se v prohlížeči uloží soubor cookie třetí strany z webu eloqua.com. Tento soubor cookie se poté používá ke sledování stránek, které navštívíte během relace. Zatímco je soubor cookie používán mnoha weby, informace nashromážděné na našem webu jsou viditelné pouze pro společnost CDK Global a nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami, včetně Eloqua nebo jiných uživatelů systému Eloqua.
Ačkoli tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje o vás konkrétně, pokud zvolíte vyplnění formuláře na našem webu, pak my spojíme vaše osobní údaje s informacemi o procházení spojenými se souborem cookie systému Eloqua ve vašem prohlížeči.
My poté použijeme tyto informace ke zlepšení našich služeb pro vás, například volbou způsobu komunikace s vámi (podléhá vašemu souhlasu) a přizpůsobením obsahu naší komunikace s vámi, aby obsahovala informace odrážející váš zájem, jenž jste projevili v obsahu našich webových stránek, nebo výběrem nabídek či reklamních kampaní, které by vás mohly zajímat, a ke zlepšení naší reakce na vaše potřeby.

Jak vaše údaje chráníme?

Ochraně vašich osobních identifikačních údajů věnujeme velkou péči. Ta mimo jiné zahrnuje využití standardních postupů, například použití bran firewall, šifrování, detekce narušení soukromí a monitorování webových stránek. U přenosu dat prostřednictvím sítě Internet bohužel nelze vždy zaručit 100% bezpečnost. Proto i když se snažíme vaše osobní identifikační údaje chránit, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost informací, jež nám předáte nebo které od nás přijmete. To platí zejména pro informace, jež nám předáváte prostřednictvím e-mailu. Informace nemůžeme nijak chránit, dokud je nepřijmeme. Jakmile vaše informace přijmeme, jejich bezpečnost na našich serverech se snažíme zajistit co nejlépe.

Interně omezujeme přístup k vašim osobním identifikačním údajům pouze na zaměstnance, kteří potřebují přístup k vašim informacím za účelem vykonávání své práce. Těchto zaměstnanců je omezený počet a dodržují naše zásady o ochraně soukromí.

Naše bezpečnostní opatření občas zrevidujeme, pokud to uznáme za vhodné.

Jak můžete pomoci své údaje chránit?

Používáte-li webové stránky společnosti CDK Global, na kterých jste se zaregistrovali a zvolili jste heslo, doporučujeme, abyste je nikomu nesdělovali. Vaše heslo nebudeme žádat v žádném nevyžádaném telefonním hovoru ani v nevyžádaném e-mailu. Nezapomeňte se také z registrovaných webových stránek odhlásit a po skončení práce zavřít okno prohlížeče. Zajistíte tak, že jiné osoby nebudou mít přístup k vašim osobním údajům a vaší korespondenci, pokud mají přístup k vašemu počítači.

Jiné stránky

Webové stránky společnosti CDK Global mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně stránek našich obchodních partnerů. Třebaže se snažíme odkazovat pouze na webové stránky, jež sdílejí naše vysoké normy a náš respekt k soukromí, neodpovídáme za postupy při ochraně soukromí využívané na jiných webových stránkách.

Využívání dat společností CDK Global

Máte právo na přístup k informacím, které o vás v souladu se Zákonem udržujeme. Jakákoli žádost o přístup může podléhat poplatku 10 liber, jenž pokryje naše náklady na poskytnutí podrobných informací o údajích, které o vás udržujeme.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, chcete uplatnit vaše právo získat kopii údajů, které o vás udržujeme, chcete, abychom změnili způsob využití vašich osobních údajů nebo si myslíte, že údaje, které o vás udržujeme, je možná potřebné opravit, zašlete nám e-mail na adresu dsi_privacy@cdk.com.

CDK Global Finland,
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
Finsko