Login

Partneři po celém světě

Společnost CDK Global má síť profesionálních partnerů po celém světě.

Společnost CDK Global si vybírá partnery s velkou pečlivostí a naši zákazníci získají od našich partnerů stejné výhody, jako kdyby spolupracovali přímo s námi. Požadujeme vysoké úrovně profesionality a etiky, rozsáhlé znalosti o obchodování s automobily a velmi podrobnou znalost místního trhu.

Naši partneři na oplátku získají přístup k celosvětové síti kontaktů OEM společnosti CDK Global. Vyměňujeme si poznatky o široké řadě témat z odvětví, a vytváříme tak obousměrnou cestu znalostí o produktech a obchodování pro mnoho různých trhů. Pořádáme pravidelná setkání s partnery, abychom jim mohli položit otázky, dozvěděli se jejich představy, získali informace o jejich vyvíjejících se potřebách a sdíleli informace ve vyhrazené síti „Partnernet“.

Takže spolupráce s našimi partnery vám přinese dvojí prospěch: z místních znalostí partnera a z podpory ze strany společnosti CDK Global, předního představitele v oblasti řízení obchodních zastoupení. Společnost CDK Global je zde, aby zajistila, že vaše investice vám pomůže dlouhodobě prosperovat.